Nasz zespół to ludzie, którzy podchodzą do swojej pracy
z pasją i ponadprzeciętnym zaangażowaniem.

Aleksandra Tasarz-Spętana

trener, coach

Jest ekspertką z zakresu budowania relacji aptek
z lokalnym środowiskiem medycznym oraz nowoczesnych metod obsługi pacjenta.

Aleksandra Tasarz-Spętana

trener, coach

Jest ekspertką z zakresu budowania relacji aptek
z lokalnym środowiskiem medycznym oraz nowoczesnych metod obsługi pacjenta.