Praca w życiu każdego człowieka odgrywa ogromną rolę. Jest źródłem naszego przychodu finansowego i zapewnia środki do życia. Oprócz pieniędzy z pracy czerpiemy satysfakcję z odnoszonych sukcesów oraz motywację do własnego rozwoju. Zadowolenie z pracy w aptece przekłada się bezpośrednio na poczcie własnej wartości pracowników.

 

Pierwszymi objawy jakie powinny zwrócić naszą uwagę to brak chęci do pracy, do wykonywania jakichkolwiek zadań objawiające się każdego dnia przed dłuższy okres czasu. Każdy z nas miewa gorszy dzień, w którym wolałby zostać w łóżku jednak, gdy mówimy o wypaleniu zawodowym wycofanie, drażliwość i ciągłe niezadowolenie utrzymują się nawet miesiącami. Często w pierwszych tygodniach w ogóle nie dostrzegamy zmiany własnego zachowania. Znacznie łatwiej jest nam dostrzec objawy wypalenia u koleżanki lub kolegi farmaceuty niż u siebie samego. Objawy wypalenia są dość subtelne i podobnie jak w depresji bywają mylone z gorszym dniem i lekceważone w początkowej fazie.Kiedy objawy przybierają na sile i utrudniają codzienne funkcjonowanie zarówno nam samym jak i naszemu otoczeniu dopiero wtedy zaczynamy zwracać uwagę na stan naszego zdrowia. Warto pamiętać, że syndrom wypalenia zawodowego może dopaść każdego z nas i nie jest przejawem naszego lenistwa.

Można wyróżnić trzy grupy przyczyn wypalenia zawodowego. Do pierwszej z nich możemy zaliczyć takie elementy jak popadnięcie w rutynę, brak satysfakcji z pracy, akceptowanie niesprzyjających nam warunków oraz niemożność wyrażenia swojej nieakceptacji przyjętych norm i procedur panujących w aptece, bądź w zawodzie farmaceuty. W ostatnich latach szczególnie widoczne jest ogólne zniechęcenie i niezadowolenia farmaceutów na bardzo dynamicznie zmieniające się prawo farmaceutyczne, zmiany przepisów funkcjonowania apteki, zmiany dotyczące refundacji leków oraz wiele innych. Szczególnie dla farmaceutów z dużym stażem pamiętających czasy, kiedy w jednej aptece pracownik pracował całe życie dziś ciężko jest odnaleźć się w nowych realiach. Młodym pracownikom aptek równie trudno odnaleźć się w warunkach ciągłych zmian i wysokiej konkurencji. Drugą grupą przyczyn wypalenia zawodowego jest przepalenie zawodowe, którego źródłem jest nadmierna eksploatacja i przeciążenie pracą. W zawodzie farmaceuty częstym precedensem jest praca w kilku aptekach, branie dodatkowych dyżurów w innej aptece, a nawet nadgodziny wynikające z ograniczonego personelu. Tego rodzaju wypaleniu ulegają najczęściej osoby bardzo angażujące się w prace, dla których praca jest największym źródłem satysfakcji i jej efekty wpływają na ich ocenę samych siebie. Ostatnią grupą przyczyn jest monotonia i niewielka możliwość rozwoju zawodowego farmaceutów. Struktura organizacyjna w aptece jest płaska i poza stanowiskiem kierownika apteki nie ma innej możliwości awansu. Dla osób bardziej żywiołowych i chcących zdobywać coraz to nowsze doświadczenia tkwienie na jednym stanowisku i wykonywanie tych samych rutynowych czynności może być wyzwaniem nie do pokonania. Wypalenie zawodowe dopada farmaceutów w każdym wieku i bez względu na staż pracy. Może być efektem rozbieżności między wyobrażeniami studenta farmacji a realiami panującymi w aptece lub gdy decyzja o wyborze zawodu była narzucona przez rodzinę, kolegę albo podjęta z braku innych alternatyw.