Szkolenie przy stanowisku pracy

Training on the job to najbardziej efektywna metoda pracy, która bezpośrednio wpływa na podniesienie jakości i efektywności pracy na danym stanowisku. Polega na indywidualnej pracy trenera z pracownikiem w czasie wykonywania przez niego codziennych obowiązków. Celem stosowania treningu stanowiskowego jest podniesienie konkretnych umiejętności pracownika.

Trener dzięki możliwości obserwacji realnych sytuacji w miejscu pracy i naturalnych zachowań pracownika ma możliwość zaproponowania nowych, efektywniejszych rozwiązań dostosowanych bezpośrednio do potrzeb uczestnika i pracodawcy. Obecność trenera w czasie wdrażania zaproponowanych rozwiązań to również wpływ na motywację pracownika oraz eliminacja barier. Największą zaletą tej metody pracy są natychmiastowe efekty.

Training on the job można wykorzystać na każdym stanowisku pracy. Etapy pracy podczas treningu obrazuje poniższy diagram.

Pracodawca i pracownik otrzymują raport po przeprowadzonym treningu, który zawiera opis kompetencji pracownika i ocenę dotychczasowej realizacji zadań. Druga część raportu zawiera wytyczenie celów i konkretnych zadań dla pracownika oraz rekomendacje do pracy dla przełożonego.

Korzyści z usługi:

 Zwiększenie umiejętności pracownika i jego skuteczności
 Zwiększenie efektywności pracy na danym stanowisku
 Dopasowanie treningu do indywidualnych potrzeb pracownika i pracodawcy
 Podczas treningu pracownik jest w pracy i wykonuje swoje obowiązki
 Indywidualny trening jest formą wyróżnienia i dodatkowej motywacji dla pracownika
 Zaplanowana dalsza ścieżka rozwoju pracownika wraz z celami i zadaniami

Korzyści z usługi:

 Zwiększenie umiejętności pracownika i jego skuteczności
 Zwiększenie efektywności pracy na danym stanowisku
 Dopasowanie treningu do indywidualnych potrzeb pracownika i pracodawcy
 Podczas treningu pracownik jest w pracy i wykonuje swoje obowiązki
 Indywidualny trening jest formą wyróżnienia i dodatkowej motywacji dla pracownika
 Zaplanowana dalsza ścieżka rozwoju pracownika wraz z celami i zadaniami

Szkolenie przy stanowisku pracy

Training on the job to najbardziej efektywna metoda pracy, która bezpośrednio wpływa na podniesienie jakości i efektywności pracy na danym stanowisku. Polega na indywidualnej pracy trenera z pracownikiem w czasie wykonywania przez niego codziennych obowiązków. Celem stosowania treningu stanowiskowego jest podniesienie konkretnych umiejętności pracownika.

Trener dzięki możliwości obserwacji realnych sytuacji w miejscu pracy i naturalnych zachowań pracownika ma możliwość zaproponowania nowych, efektywniejszych rozwiązań dostosowanych bezpośrednio do potrzeb uczestnika i pracodawcy. Obecność trenera w czasie wdrażania zaproponowanych rozwiązań to również wpływ na motywację pracownika oraz eliminacja barier. Największą zaletą tej metody pracy są natychmiastowe efekty.

Training on the job można wykorzystać na każdym stanowisku pracy. Etapy pracy podczas treningu obrazuje poniższy diagram.

Ocena stanu obecnego

 Ustalenie potrzeb, problemów i celów
 Diagnoza kompetencji
i realizacji zadań

Trening stanowiskowy

 Omówienie narzędzi
i kompetencji
do wdrożenia
 Wdrożenie i ćwiczenie
 Ocena i informacja zwrotna

Wyznaczenie celów i zadań

 Wytyczenie zadań
dla pracownika
 2x 1h konsultacji telefonicznych
 Rekomendacje do pracy
dla przełożonego

Pracodawca i pracownik otrzymują raport po przeprowadzonym treningu, który zawiera opis kompetencji pracownika i ocenę dotychczasowej realizacji zadań. Druga część raportu zawiera wytyczenie celów i konkretnych zadań dla pracownika oraz rekomendacje do pracy dla przełożonego.

Korzyści z usługi:

 Zwiększenie umiejętności pracownika i jego skuteczności
 Zwiększenie efektywności pracy na danym stanowisku
 Dopasowanie treningu do indywidualnych potrzeb pracownika i pracodawcy
 Podczas treningu pracownik jest w pracy i wykonuje swoje obowiązki
 Indywidualny trening jest formą wyróżnienia i dodatkowej motywacji dla pracownika
 Zaplanowana dalsza ścieżka rozwoju pracownika wraz z celami i zadaniami

Zainteresowany współpracą? Napisz do nas