Menadżerskie warsztaty dla kierowników i koordynatorów aptek

Wraz ze zmieniającym się rynkiem zmienia się rola kierownika apteki. Jest ona coraz trudniejsza, a stawiane przez właścicieli i organy nadzorujące wymagania coraz trudniejsze do spełnienia. Współczesny kierownik apteki to nie tylko kontroler czy nadzorca. Współczesny menadżer zatrudniony w aptece pełni rolę lidera, analityka, koordynatora, stratega, motywatora a nawet psychologa. Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów i zadań oraz za podległy personel wymagają wielu niezbędnych umiejętności. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszych szkoleń skierowanych właśnie do osób pełniący funkcję kierownika apteki oraz do osób nadzorujących pracę personelu aptecznego.

Tematy szkoleń:

Zarządzanie personelem apteki
Zarządzanie poprzez motywowanie
Zarządzanie konfliktem w aptece
Zarządzanie czasem i zadaniami
Budowanie marki apteki
Negocjacje z przedstawicielami
Rekrutacja i budowanie zespołu

Korzyści ze szkoleń:

 Zwiększenie kompetencji osoby zarządzającej apteką
 Większa skuteczność w realizacji założonych celów
 Sprawnie i prężnie działający biznes
Większa motywacja i efektywność personelu apteki
Mniejsza rotacja personelu oraz zmniejszenie kosztów zatrudnienia

Menadżerskie warsztaty dla kierowników i koordynatorów aptek

Wraz ze zmieniającym się rynkiem zmienia się rola kierownika apteki. Jest ona coraz trudniejsza, a stawiane przez właścicieli i organy nadzorujące wymagania coraz trudniejsze do spełnienia. Współczesny kierownik apteki to nie tylko kontroler czy nadzorca. Współczesny menadżer zatrudniony w aptece pełni rolę lidera, analityka, koordynatora, stratega, motywatora a nawet psychologa. Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów i zadań oraz za podległy personel wymagają wielu niezbędnych umiejętności. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszych szkoleń skierowanych właśnie do osób pełniący funkcję kierownika apteki oraz do osób nadzorujących pracę personelu aptecznego.

Tematy szkoleń:

Zarządzanie personelem apteki
Zarządzanie poprzez motywowanie
Zarządzanie konfliktem w aptece
Zarządzanie czasem i zadaniami
Budowanie marki apteki
Negocjacje z przedstawicielami
Rekrutacja i budowanie zespołu

Korzyści ze szkoleń:

 Zwiększenie kompetencji osoby zarządzającej apteką
 Większa skuteczność w realizacji założonych celów
 Sprawnie i prężnie działający biznes
Większa motywacja i efektywność personelu apteki
Mniejsza rotacja personelu oraz zmniejszenie kosztów zatrudnienia

Które tematy szkoleń Cię interesują?


Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie - wpisz swoją propozycję w poniższe pole